Warana

Kumbukumbu ya nguvu zako za kuponya

Kila matokeo yana kisababishi!

Kwa hiyo, kila mateso, iwe ni ya kimwili au ya kiakili, pia ina chanzo hususa sana. Na hii inaweza kuonekana kutokana na mtazamo wangu. Mimi ninawapa mtazamo wangu uliobadilishwa na hali yenu ili kutatua kwa uhuru mizozo yenu ya aina yoyote, iwe ya kimwili au ya kiakili.

Kwenye Waradi

Warana

Maisha ya Bustani na Benji! Tafuta uhusiano wa maumbili

Katika semina hii ninakupa fursa ya kujua asili ya kilimo cha mimea, utunzaji wa matengenezo au utunzaji wa msingi wa mimea.
Kuhusiana na uhusiano wa kiroho, nitakuonyesha jinsi unavyoweza kushughulika kwa mafanikio na maumbile.

Kwenye Waradi